Apakah HRDF?

Dana Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) adalah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia melalui Akta Sumber Manusia Berhad, 2001. Majikan yang didaftarkan dan / atau diperbadankan di Malaysia dan berdaftar dengan HRDF layak memohon latihan geran (bantuan kewangan) untuk membiayai kesemua atau sebahagian besar daripada “pekerja yang dibenarkan” latihan pekerja.