Adakah semua kursus anda boleh dituntut HRD Corp?

Kesemua kursus yang kami sediakan adalah boleh dituntut HRD Corp.

Tuntutan adalah tertakluk kepada kelulusan. Anda boleh menyemak dengan HR anda untuk memohon dan menuntut pemberian latihan dalam talian.

Sila hubungi HRD Corp untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai tuntutan HRD Corp.