Adakah anda mempunyai peperiksaan untuk (mana-mana) kursus?

Kami mempunyai peperiksaan untuk beberapa kursus profesional dengan badan pensijilan seperti Google atau Microsoft.

Peperiksaan tidak diwajibkan.