Siapakah yang akan dikenakan SST?

Semua pelanggan MU DOT MY PLT termasuk Pelanggan Bukan Malaysia yang mempunyai alamat bil yang didaftarkan di Malaysia akan dikenakan Cukai Perkhidmatan pada kadar 6%, mengikut Akta Cukai Perkhidmatan 2018 untuk perkhidmatan yang dibuat selepas 1 Ogos 2019 dan pembayaran perlu dibuat sebelum pelaksanaan perkhidmatan.