Kursus Pembangunan Aplikasi Mobile (iOS & Android) bersama MIMOS Berhad

MIMOS Berhad telah menghantar 10 orang peserta untuk menghadiri Kursus Pembangunan Aplikasi Mobile (iOS & Android) selama 3 hari iaitu pada 15 Disember 2016, 4 & 5 Januari 2017 bertempat di Makmal Komputer MU DOT MY PLT, Subang Jaya

Objektif utama bagi Kursus Pembangunan Aplikasi Mobile (iOS & Android) adalah membolehkan para peserta untuk membina aplikasi telefon pintar dan mempakejkan ke 3 jenis platform. Aplikasi yang dibina boleh di hantar ke Apple Appstore, GooglePlay dan Windows Store.

Di hujung kursus, perserta Mimos dapat membina aplikasi yang menghubungkan ke database MySQL dan mempunyai ciri-ciri berikut;