Adakah semua kursus anda boleh dituntut HRD Corp?

Adakah semua kursus anda boleh dituntut HRD Corp?

Kesemua kursus yang kami sediakan adalah boleh dituntut HRD Corp.

Tuntutan adalah tertakluk kepada kelulusan. Anda boleh menyemak dengan HR anda untuk memohon dan menuntut pemberian latihan dalam talian.

Sila hubungi HRD Corp untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai tuntutan HRD Corp.

Bagaimana untuk menuntut HRD Corp?

Bagaimana untuk menuntut HRD Corp?

Anda perlu menyemak dengan HR anda jika syarikat anda adalah syarikat berdaftar HRD Corp untuk mendapatkan sokongan HRD Corp.

Jika anda tidak, anda boleh mendaftar sebagai syarikat berdaftar HRD Corp.

Tetapi jika syarikat anda adalah syarikat berdaftar HRD Corp, anda boleh memohon dan menuntut pemberian latihan dalam talian.

Sila hubungi HRD Corp untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai tuntutan HRD Corp.

Semua tuntutan tertakluk kepada kelulusan oleh HRD Corp.