Siapakah yang akan dikenakan SST?

Siapakah yang akan dikenakan SST?

Semua pelanggan MU DOT MY PLT termasuk Pelanggan Bukan Malaysia yang mempunyai alamat bil yang didaftarkan di Malaysia akan dikenakan Cukai Perkhidmatan pada kadar 6%, mengikut Akta Cukai Perkhidmatan 2018 untuk perkhidmatan yang dibuat selepas 1 Ogos 2019 dan pembayaran perlu dibuat sebelum pelaksanaan perkhidmatan.

Bila pelaksanaan SST ini berkuatkuasa?

Bila pelaksanaan SST ini berkuatkuasa?

Pelaksanaan SST di MU DOT MY PLT berkuatkuasa pada 1 Ogos 2019. Kursus dan perkhidmatan yang disediakan oleh MU DOT MY PLT akan dikenakan SST dengan kadar standard 6% ke atas invois yang dikeluarkan mulai 1 Ogos 2019.

Untuk maklumat lanjut mengenai SST, sila layari laman web Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk menyemak status pendaftaran SST kami.

Nama Perniagaan: MU DOT MY PLT
Nombor Pendaftaran SST: B16-1907-3200001

Apakah itu SST?

Apakah itu SST?

SST adalah Cukai Jualan dan Perkhidmatan yang telah dilaksanakan di Malaysia.

Terdapat dua jenis cukai berbeza di bawah SST yang ditadbir melalui perundangan berasingan, iaitu Akta Cukai Jualan 2018 yang dikenakan ke atas barang yang dikilangkan oleh pengilang berdaftar di Malaysia atau barang yang diimport ke dalam Malaysia; dan Akta Cukai Perkhidmatan 2018yang dikenakan dan dilevikan ke atas manamana perkhidmatan yang ditetapkan oleh Kerajaan di bawah AktaCukai Perkhidmatan 2018 dan peraturan semasa yang berkuat kuasa. Cukai Jualan dikenakan pada kadar 10% manakala Cukai Perkhidmatan dikenakan pada kadar 6%.

Apakah HRD Corp?

Apakah HRD Corp?

Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp) adalah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia melalui Akta Sumber Manusia Berhad, 2001. Majikan yang didaftarkan dan / atau diperbadankan di Malaysia dan berdaftar dengan HRD Corp layak memohon latihan geran (bantuan kewangan) untuk membiayai kesemua atau sebahagian besar daripada “pekerja yang dibenarkan” latihan pekerja.

Apakah perbezaan antara Kursus In-House dan Kursus Public?

Apakah perbezaan antara Kursus In-House dan Kursus Public?

Kursus In-House dijalankan di premis perniagaan anda, untuk kumpulan anda sahaja (Tidak di rumah anda secara literal). Kandungan kursus boleh disesuaikan dan kursus boleh berasaskan projek (tertakluk kepada kelulusan terdahulu).

Kursus Public dijalankan di makmal komputer kami pada tarikh yang telah ditetapkan untuk orang ramai. Peserta dari pelbagai organisasi dan latar belakang. Kandungan kursus adalah tetap dan tidak boleh disesuaikan.

Lihat jadual ini untuk perbandingan antara Kursus Public dan In-House;

Selaras dengan keperluan organisasi anda => Seperti keperluan anda

Semua peserta mestilah dari organisasi yang sama => peserta anda

Ciri

Public

In-House

In-House Peribadi

Bilangan Minimum Peserta
1 pax
1 pax
1 pax
Bilangan Maksimum Peserta
Tiada Had Maksimum
Maksimum kepada 35 pax
Maksimum kepada 20 pax
Harga
Mengikut Peserta
Mengikut Hari
Mengikut Hari
Tarikh
Mengikut Kalendar tetap MU DOT MY PLT
Boleh ditetapkan oleh organisasi anda
Boleh ditetapkan oleh organisasi anda
Lokasi
MU DOT MY PLT (Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur)
Diadakan di premis anda
MU DOT MY PLT (Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur)
Sukatan Pembelajaran
Sukatan Pembelajaran tetap oleh MU DOT MY PLT
Mengikut keperluan organisasi anda
Mengikut keperluan organisasi anda
Makanan & Minuman
Disediakan oleh MU DOT MY PLT
Disediakan oleh organisasi anda
Disediakan oleh MU DOT MY PLT
Komputer & Bahan-bahan
Disediakan oleh MU DOT MY PLT
Disediakan oleh organisasi anda
Disediakan oleh MU DOT MY PLT
Organisasi / Peserta
Peserta dari pelbagai organisasi
Semua peserta hendaklah dari organisasi yang sama
Semua peserta hendaklah dari organisasi yang sama

Public

Bilangan Minimum Peserta
1 pax
Bilangan Maksimum Peserta
Tiada Had Maksimum
Harga
Mengikut Peserta
Tarikh
Mengikut Kalendar tetap MU DOT MY PLT
Lokasi
MU DOT MY PLT (Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur)
Sukatan Pembelajaran
Sukatan Pembelajaran tetap oleh MU DOT MY PLT
Makanan & Minuman
Disediakan oleh MU DOT MY PLT
Komputer & Bahan-bahan
Disediakan oleh MU DOT MY PLT
Organisasi / Peserta
Peserta dari pelbagai organisasi

In-House

Bilangan Minimum Peserta
1 pax
Bilangan Maksimum Peserta
Maksimum kepada 35 pax
Harga
Mengikut Hari
Tarikh
Boleh ditetapkan oleh organisasi anda
Lokasi
Diadakan di premis anda
Sukatan Pembelajaran
Mengikut keperluan organisasi anda
Makanan & Minuman
Disediakan oleh organisasi anda
Komputer & Bahan-bahan
Disediakan oleh organisasi anda
Organisasi / Peserta
Semua peserta hendaklah dari organisasi yang sama

In-House Peribadi

Bilangan Minimum Peserta
1 pax
Bilangan Maksimum Peserta
Maksimum kepada 20 pax
Harga
Mengikut Hari
Tarikh
Boleh ditetapkan oleh organisasi anda
Lokasi
MU DOT MY PLT (Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur)
Sukatan Pembelajaran
Mengikut keperluan organisasi anda
Makanan & Minuman
Disediakan oleh MU DOT MY PLT
Komputer & Bahan-bahan
Disediakan oleh MU DOT MY PLT
Organisasi / Peserta
Semua peserta hendaklah dari organisasi yang sama

Bagaimana saya nak buat pembayaran?

Bagaimana saya nak buat pembayaran?

Kami menerima Perbankan Dalam Talian, Pemindahan Tunai CDM, Paypal, Cek, Tunai dan Kerajaan LO.

Untuk pembayaran melalui cek, terdapat yuran pemprosesan yang dikenakan – untuk mengelakkan yuran pemprosesan, anda dikehendaki untuk membuat cek bank ke bank kami dan mengemukakan slip perbankan kepada kami. Untuk membayar Tunai, sila ke pejabat kami.

Bilakah hari terakhir untuk membuat bayaran?

Bilakah hari terakhir untuk membuat bayaran?

Anda perlu membayar secepat mungkin untuk mengesahkan pendaftaran anda. Selewat-lewatnya 3 hari sebelum kursus.

Untuk sesetengah keadaan, kami menerima Surat Perakuan / Pembelian Perintah / Perintah Tempatan sebagai jaminan dan anda boleh memproses pembayaran kemudian. Ini hanya boleh digunakan untuk sektor korporat dan kerajaan sahaja.