Apakah HRDF?

Apakah HRDF?

Dana Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) adalah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia melalui Akta Sumber Manusia Berhad, 2001. Majikan yang didaftarkan dan / atau diperbadankan di Malaysia dan berdaftar dengan HRDF layak memohon latihan geran (bantuan kewangan) untuk membiayai kesemua atau sebahagian besar daripada “pekerja yang dibenarkan” latihan pekerja.

Bagaimana untuk menuntut HRDF?

Bagaimana untuk menuntut HRDF?

Anda perlu menyemak dengan HR anda jika syarikat anda adalah syarikat berdaftar HRDF untuk mendapatkan sokongan HRDF.

Jika anda tidak, anda boleh mendaftar sebagai syarikat berdaftar HRDF.

Tetapi jika syarikat anda adalah syarikat berdaftar HRDF, anda boleh memohon dan menuntut pemberian latihan dalam talian.

Sila hubungi HRDF untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai tuntutan HRDF.

Semua tuntutan tertakluk kepada kelulusan oleh HRDF.