Apakah HRD Corp?

Apakah HRD Corp?

Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp) adalah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia melalui Akta Sumber Manusia Berhad, 2001. Majikan yang didaftarkan dan / atau diperbadankan di Malaysia dan berdaftar dengan HRD Corp layak memohon latihan geran (bantuan kewangan) untuk membiayai kesemua atau sebahagian besar daripada “pekerja yang dibenarkan” latihan pekerja.

Bagaimana untuk menuntut HRD Corp?

Bagaimana untuk menuntut HRD Corp?

Anda perlu menyemak dengan HR anda jika syarikat anda adalah syarikat berdaftar HRD Corp untuk mendapatkan sokongan HRD Corp.

Jika anda tidak, anda boleh mendaftar sebagai syarikat berdaftar HRD Corp.

Tetapi jika syarikat anda adalah syarikat berdaftar HRD Corp, anda boleh memohon dan menuntut pemberian latihan dalam talian.

Sila hubungi HRD Corp untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai tuntutan HRD Corp.

Semua tuntutan tertakluk kepada kelulusan oleh HRD Corp.